Tajemství Zámecnictví: Návod Ka Otevíránízámku (Paperback)

Tajemství Zámecnictví: Návod Ka Otevíránízámku By Michael Bubl Cover Image
$22.00
Not In Stock - Usually ships in 3-5 Days

Description


Zabouchnut dvere? A kl c je uvnitr Kaz z n's zn ten pocit, kdyz po zacvaknut z mku zjist , ze zapomnel kl c. Nyn jsou k dost n v nemcine prvn knihy, kter popisuj skoro vsechny moznosti otev r n z mku. Oslov vsechny osoby, kter stoj pred zavren mi dvermi, kter mus otevr t. Zda se to stane jen jednou jedinkr t, nebo jde o v kon povol n nehraje z dnou roli. Mozn jste jiz dokonce pracovn k z mecnick sluzby a chcete se zdokonalit. V nasem vyd n se naleznete. Jako zvl stn doporucen je kniha Tajemstv z mecnictv - n vod na otev r n z mku, kterou si zde muzete jen za 20 Euro objednat. (vyzvednut mozn ) . Voln n hled: St hnut n hledu Autor se z b v z mky v ce nez dvacet let, je autorizovan m skolitelem a vesker sv zkusenosti, vcetne rucne malovan ch obr zku publikuje v t to knize. Kniha je psan velmi srozumitelne, a to i pro laika. Je v n pops no mnoho postupu krok za krokem. Je urcena vsem, kdo mus casto a rychle otev rat dvere jako napr klad hasici, policist , z mecn ci, domovn ci a jin , ale je urcena i soukrom m osob m, kter se o tuto problematiku zaj maj . Je to bez pochyby poveden komplexn d lo, ve kter m najdete odpoved na vsechny mozn ot zky. Pres 100 obr zku Obsahuje presn n vody jak otev rat: * cylindrick z mky * telov z mky * prdavn z mky * ostatn z mky * zabouchnut dvere * auta * jin pojistky * metodou pickingu * vibracemi (bump key) * derov kl ce * a jak si vyrobit n rad Kdo z n's se jeste nezlobil kdyz si zabouchl dvere? Obcas se naskytnou i jin v chodiska, napr. otevren okno, rezervn kl c v kancel ri, nebo soused's n hradn m kl cem. Pokud tak nen , je nutn zavolat z mecnickou sluzbu, nebo:'s knihou Tajemstv z mecnictv - n vod k otev r n z mku mozn probl m's Vas m z mkem vyresit's m. V zamestn n V t to napnut situaci na pracovn m trhu je nepostradateln se neust le d le vzdel vat. Kazd vedouc bude r d kdyz bude moci zamestnat kvalifikovan ho pracovn ka a d proto vzdy prednost leps mu. To tak znamen , ze's v ce znalostmi z sk te rychleji pr ci, kde muzete z skat dobr postaven . Pokud provozujete i jin povol n a chcete si naj t pr ci na vedlejs pracovn vazek, je pro V's jednoznacnou v hodou zn t tuto knihu. Velk mnozstv firem hled zamestnance na nocn sluzby nebo na sv tecn v pomoc. Pro samostatne v delecne cinn V tom pr pade, ze prem sl te nad t m zda b t samostatne v delecne cinn , pak V m muze kniha Geheimwissen - Schl sseldienst, Anleitung zum Schloss ffnen velmi ulehcit rozhodnut . V tomto d lu je uvedeno v ce informac nez je k provozov n prumern z mecnick sluzby potreba. Popisuje bezm la vsechny situace, kter se v tomto oboru mohou naskytnout. Informativnost tohoto d la V m dovol si zalozit vlastn z mkovou sluzbu a st t se sv m vlastn m's fem. K provozu z mkov sluzby nejsou potreba z dn v razn investice, zac t je mozn rovnou z domova. Potrebujete pouze dostatecnou znalost v oboru, kterou je mozn si pomoc t to knihy relativne jednoduse osvojit.. Uvazte si, ze's jednou jedinou zak zkou se V m vr t kompletn investice, kterou jste museli do projektu vlozit. Krome toho je dobr uv zit to, ze budete moci tuto knihu pouz vat dlouh roky jako pr rucku.
Product Details
ISBN: 9781490343617
ISBN-10: 149034361X
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
Publication Date: June 5th, 2013
Pages: 342
Language: Czech