Kompletná Kuchárka Pre Vase Údené a PeČené Recepty (Paperback)

Kompletná Kuchárka Pre Vase Údené a PeČené Recepty By Milena Balogová Cover Image
$38.99
This title is not currently in stock and is likely unavailable for us to order. For more info, click on Ask A Bookseller.

Description


denie je technika na varenie m sa a in ch potrav n na otvorenom ohni. Dreven stiepky sa prid vaj do ohňa, aby jedlo z skalo dymov chuť . Fajčenie sa l si od susenia. Fajčenie dod va m su, ryb m a hydine chuť a z roveň m mal vplyv na konzerv ciu potrav n. Často sa dia sunky, bravčov pečienky, slanina, hov dzie prsia, cel hydina, losos, sleď a ustrice.


denie za hor ca je sp sob varenia a denia m sa's časne. V udiarni sa teplota vzduchu zvysuje a starostlivo kontroluje, aby sa zv sila teplota m sa, v sledkom čoho je plne uvaren potravinov produkt. M so, hydina a ryby's často nakladan v slanom vodnom roztoku, aby sa napomohlo zadrziavaniu vlhkosti počas procesu denia.


Udiareň sa pouz va na dom ce hor ce denie m sa, hydiny a r b. Udiareň je speci lne navrhnut vonkajs spor k na tento čel. M ze sa to robiť aj v krytom vonkajsom grile's odkvapk vacou n dobou's vodou umiestnenou pod m som. Na v robu dymu sa dreven stiepky ukladaj priamo na horiace dreven uhlie.


Ďals m sp sobom, ako pridať dymov chuť ryb m a m su, je pouziť tekut dym. Kvapaln dym m dve v razn v hody. Prvou v hodou je, ze mnozstvo dymovej ar my mozno plne kontrolovať. Druhou v hodou je, ze chuť dymu je okamzite zrejm .

Pretoze denie za tepla je v podstate modifikovan technika varenia, bezpečn zaobch dzanie's m som, hydinou a rybami je prvorad m probl mom bezpečnosti potrav n

Product Details
ISBN: 9781805427865
ISBN-10: 1805427865
Publisher: Milena Balogova
Publication Date: February 6th, 2023
Pages: 180
Language: Slovak