Hur man analyserar människor med mörk psykologi. Bibeln 2022: Mörk psykologi och manipulation, snabbläsning och hur man läser människor som en bok för (Paperback)

Hur man analyserar människor med mörk psykologi. Bibeln 2022: Mörk psykologi och manipulation, snabbläsning och hur man läser människor som en bok för By Britt Johansson Cover Image
$44.88
This title is not currently in stock and is likely unavailable for us to order. For more info, click on Ask A Bookseller.

Description


Bepr vade metoder som l r dig hur du snabbl ser m nniskor som en bok, f rst r deras kroppsspr k och avkodar deras avsikter ����

nskar du ibland att du kunde f rst vad din chef menar? Eller dr mmer du om att kunna veta om en potentiell romantisk partner r intresserad av dig? ����


N v l, du har kommit till r tt st lle Denna kroppsspr ksbibel kommer att l ra dig att avkoda vad m nniskor t nker och k nner bara genom att uppm rksamma deras beteende.


Den h r guiden hj lper dig att utforska kroppsspr ket inte bara f r att f rst m nniskor - utan ocks f r att f kontakt med dem. Du kommer att l ra dig hur du b ttre f rst r m nniskor genom verbala och icke-verbala l sf rm ga. Med denna kraftfulla guide i dina h nder l r du dig hur du st ller dig sj lv i det mest gynnsamma ljuset.


H r r vad du hittar i den h r guiden:


Kroppsspr k 101: Uppt ck kroppsspr kets historia, hur kan l sning av kroppsspr k hj lpa dig och hur exakt det r.

Allt b rjar med hj rnan: L r dig hur hj rnan och kroppsspr ket h nger ihop och anv nd denna kunskap f r att f rst andras beteende b ttre.

Att g ra ett bra f rsta intryck: Alla vet vikten av att g ra bra intryck. Uppt ck vad du beh ver g ra f r att presentera dig sj lv i det b sta ljuset.


Kraften i icke-verbal kommunikation: Ansiktet r det minst sannolika st llet att m ta en persons sanna k nslor. L r dig vilka k nslor och avsikter som d ljer sig bakom vissa r relser och gester.

Uppt cka l gnare: Det r inte l tt att f nga en l gnare p bar g rning. L r dig vad m nniskor brukar g ra medan de ljuger och blir aldrig lurade igen.

Dra nytta av den kunskap som r g md p sidorna i den h r boken. Efter att ha l st den h r guiden kommer du att utveckla en stor kraft att veta hur n gon m r bara genom att titta p dem.

Product Details
ISBN: 9781837525935
ISBN-10: 1837525935
Publisher: Britt Johansson
Publication Date: October 16th, 2022
Pages: 368
Language: Swedish